Teorija

Lai summu sareizinātu ar skaitli, katrs summas loceklis jāreizina ar šo skaitli.
Piemērs:
3x4=3x4=3x34=3x12
Ievēro, ka reizināšanas zīmi pirms iekavām un pirms burta neraksta.
 
Lai vieglāk būtu saprast, ar ko reizināt, var vilkt lociņus uz katru saskaitāmo.
1.png
 
Reizinātājs var atrasties arī aiz iekavas. Tad rīkojas līdzīgi.
2.png
 
Grūtāk izpildīt iekavu atvēršanu, ja reizinātājs ir negatīvs, tad ir gan jāreizina, gan jāmaina zīmes.
3.png

Ja iespējams, pēc iekavu atvēršanas saskaita līdzīgos locekļus, t.i., vienkāršo izteiksmes.
 
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 41. lpp.