Ja visi  mēģinājuma iznākumi ir vienādi iespējami, tad jebkura gadījuma notikuma \(A\) varbūtību \(P(A)\) var aprēķināt pēc formulas: 
\(P(A)\) \(=\) notikumamAlabvēlīgoiznākumuskaitsvisuiespējamoiznākumuskaits
Pretējā notikuma varbūtību var aprēķināt pēc formulas: P(A¯)=1P(A).
Piemērs:
Met spēļu kauliņu. Notikums \(A\) - uzkrīt cipars \(2\). Iepriekš jau aprēķinājām, ka \(P(A)\) \(=\) 16.
Pretējais notikums A¯ - neuzkrīt cipars \(2\) (t.i., uzkrīt \(1\), \(3\), \(4\), \(5\) vai \(6\)).
PA¯=1P(A)=116=56
Šo formulu ir izdevīgi lietot, ja mēģinājumam ir daudz iznākumu.
Piemērs:
Groziņā ir \(100\) sanumurētas bumbiņas. Kāda varbūtība, ka neizņems bumbiņu ar numuru \(6\)?
 
Notikums \(A\) - izņem bumbiņu ar numuru \(6\). 
Notikums A¯ - izņemtai bumbiņai nav numurs \(6\).
P(A¯)=1P(A)=11100=99100
Atsauce:
Algebra katrai stundai. 9.klase/Silva Januma, Inese Lude. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. - 336 lpp. - izmantotā literatūra: 269.- 270. lpp.