Teorija

Pretējā notikuma varbūtība
 
Ja visi  mēģinājuma iznākumi ir vienādi iespējami, tad jebkura gadījuma notikuma A varbūtību P(A) var aprēķināt pēc formulas:  
P(A) = notikumamAlabvēlīgoiznākumuskaitsvisuiespējamoiznākumuskaits
  
Pretējā notikuma varbūtību var aprēķināt pēc formulas: P(A¯)=1P(A)
  
  
Piemērs:
Met spēļu kauliņu. Notikums A  - uzkrīt cipars 2.  Iepriekš jau aprēķinājām, ka P(A) = 16.
Pretējais notikums A¯ - neuzkrīt cipars 2  (t.i., uzkrīt 1, 3, 4,  5 vai 6).
  
 PA¯=1P(A)=116=56
Šo formulu ir izdevīgi lietot, ja mēģinājumam ir daudz iznākumu.  
  
Piemērs:
Groziņā ir 100 sanumurētas bumbiņas. Kāda varbūtība, ka neizņems bumbiņu ar numuru 6 ?
  
Notikums A - izņem bumbiņu ar numuru 6.
  
Notikums A¯ - izņemtai bumbiņai nav numurs 6.
  
P(A¯)=1P(A)=11100=99100
  
 
Atsauce:
Algebra katrai stundai. 9.klase/Silva Januma, Inese Lude. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. - 336 lpp. - izmantotā literatūra
: 269.- 270. lpp.