Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Kopīgs darbs. Dota jauda 3p.
2. Kopīgs darbs laika vienībā. 3 darītāji 2p.
3. Vingrinājums laika aprēķināšanai 1p.