Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Kopīgais darbs, ja jauda ir daļa 5p.
2. Kopīgais darbs. Dežuranti 3p.
3. Kopīgais darbs ar nezināmo II 4p.