"Summu, kuru veido pozitīvi, negatīvi saskaitāmie, sauc par algebrisku summu."
 
"Algebriskas summas vienkāršotā pierakstā starp saskaitāmajiem neraksta saskaitīšanas zīmes, bet katru saskaitāmo raksta ar tā zīmi."  
 
Piemēram, 2 + ( - 6 ) + 8 + ( - 3) = 2 - 6 + 8 - 3
 
Lai aprēķinātu algebrisku summu, rīkojas šādi:
  1) saskaita visus pozitīvo skaitļu moduļus;
  2) saskaita visus negatīvo skaitļu moduļus;
  3) no lielākās moduļu summas atņem mazāko.
  4) starpības priekšā liek tādu zīmi, kāda ir lielākajai moduļu summai.
Piemērs:
Aprēķināt algebrisku summu: 2 - 6 + 8 - 3
 
  1) saskaita pozitīvos skaitļus 2 + 8 = 10
  2) saskaita negatīvo skaitļu moduļus 6 + 3 = 9
  3) 10 - 9 = 1
  4) Zīme ir +, jo lielāka bija pozitīvo skaitļu summa.
 
Viss kopā 2 - 6 + 8 - 3 = 10 - 9 = 1
3. un 4 soli var apkopot un rīkoties sekojoši:
saskaita pozitīvos skaitļus un no tiem atņem negatīvo skaitļu moduļu summu.
 
2+ 3 - 6 - 4 + 5- 1 + 7 - 1 = 17 - 12 = 5
 
  1)  2 + 3 + 5 + 7 = 17  - pozitīvie
  2)  6 + 4 + 1 + 1 = 12  - negatīvie
  3)  17 - 12 = 5
 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 249.-250. lpp.