9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

"Par doto skaitļu vidējo aritmētisko sauc doto skaitļu summas  dalījumu ar šo skaitļu skaitu."
"Vidējo aritmētisko vēl sauc par caurmēra skaitli."  
Piemērs:
1) Aprēķināt skaitļu 30 un 70 vidējo aritmētisko.
Skaitļu summa ir 30 + 70 = 100.
 
Tā kā kopā ir 2 skaitļi, tad summu dala ar 2:
100 : 2 = 50

Skaitļu 30 un 70 vidējais aritmētiskais ir 50.    
Piemērs:
2) Aprēķināt skaitļu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidējo aritmētisko.
 
Skaitļu summa ir 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36
 
Tā kā kopā ir 9 skaitļi, tad summu dala ar 9:
36 : 9 = 4
  
Skaitļu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidējais aritmētiskais ir 4.
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 72. lpp.