Vai vari sadalīt skaitli \(48\) divās daļās tā, lai viena no tām būtu \(3\) reizes mazāka par otru?
 
Diemžēl, dalīšana ar skaitli \(3\) neko nedos, jo mums nav prasīts \(48\) sadalīt trīs vienādās daļās.
 
Ko darīt?
Iedomāsimies, ka \(48\) ir nogriežņa garums. Ja uzzīmētu uzdevumā prasīto, iegūtu divus nogriežņus, vienu - \(1\) vienību garu, bet otru - \(3\) vienības garu.
lentas3.gif
 
Pārbaudi, vai izpildās nosacījums - viens no tiem ir \(3\) reizes mazāks par otru?
 
Tā kā mazākais nogrieznis ir \(1\) vienību liels, apzīmēsim to ar \(1\ v\), bet lielāko - apzīmēsim ar \(3\ v\).
Viegli secināt, ka abi nogriežņi kopā ir \(1\ v + 3\ v = 4\ v\).  
 
Ja mēs iegūtu vienas vienības lielumu, būtu viegli noteikt abu daļu lielumu.
 
Skaitli \(48\) jāsadala \(4\) vienādās daļās.
Ja \(4\ v = 48\), tad \(v = 48:4 = 12\)
 
Ja \(v = 12\), tad \(3\ v = 3·12 = 36\)
 
Pārbaude:
\(12 + 36 = 48\)
 
Atbilde:
Viens skaitlis ir \(12\) un otrs ir \(36\).
 
  
Ieteicamais uzdevuma pieraksts
  
1) Cik vienībām atbilst viss skaitlis \(48\)?
Pirmā daļa - \(1\ v\)
Otrā daļa - \(3\ v\)
______________________
\(1\ v+ 3v = 4\ v\)
 
2) Cik ir viena vienība?
\(48:4 = 12\)
 
3) Cik ir 3 vienības?
\(3·12=36\)
 
Atbilde:
Viens skaitlis ir \(12\) un otrs ir \(36\).
 
Noteikti vienmēr veic pārbaudi!