Ja daļām saucēji ir vienādi, tad lielāka ir tā daļa, kurai ir lielāks skaitītājs.
Šokolāde ir sadalīta 28 vienādās daļās (lodziņos), ja paņem vienu no lodziņiem, tad tas atbilst pamatdaļai 128.
 
Atceries, pamatdaļai skaitītājā ir \(1\) un saucējā skaitlis, kas atbilst tam, cik daļās veselais ir sadalīts
1lodz.png
Ja paņem vairāk šokolādes lodziņus, tad šo lodziņu summu nevar izteikt kā pamatdaļu, skaitītājā vairs nav skaitlis \(1\).
 
Zīmējumā paņemti trīs lodziņi, 128+128+128=328
3lodz.png
das.PNG
 
 
Skaitītājs saskaita, cik daļu ir paņemts.
  
Saucējs nosauc, cik daļās ir sadalīts veselais.
 No zīmējumiem var redzēt, ka vairāk būs tā daļa, kurai ir lielāks skaitītājs: 128<328jeb328>128
Ja no paņems vēl vairāk šokolādes lodziņu, tad paņemta būs vēl lielāka daļa.
 
5odz.png
 
128<328<528, vislielākā ir daļa 528.