Katru daļu izsaka divi skaitļi (daļas locekļi) - skaitītājs un saucējs.
 
Daļas pierakstā izmanto svītru, ko sauc par daļsvītru.
Svarīgi!
Skaitītāju raksta virs daļsvītras, bet saucēju - zem daļsvītras.
dala.png
 
Daļas saucējs nosauc, cik vienādās daļās veselais ir sadalīts.
Daļas skaitītājs saskaita, cik vienādo daļu paņemts.
 
Kā atcerēties nosaukumus?
  
daļsvītra
 
Viegli atcerēties šādi:
skaitītājs skaita (acis), bet saucējs sauc (mute), kopā veidojot sejiņu.