Ja vienādībā kādu skaitli apzīmē ar burtu, tad šo skaitli sauc par nezināmo.
Vienādību, kura satur nezināmo, sauc par vienādojumu.
 
DALĀMAIS : DALĪTĀJS = DALĪJUMS
 
1) Nezināms dalāmais 
\(d : 5 = 20\)
\(d =\)205
\(d = 100\)
Lai aprēķinātu dalāmo, dalījums jāreizina ar dalītāju.
2) Nezināms dalītājs
\(40 : e = 2\)
\(e = 40 : 2\)
\(e = 20\)
Lai aprēķinātu dalītāju  dalāmais jādala ar dalījumu.  
3) REIZINĀTĀJSREIZINĀTĀJS = REIZINĀJUMS
  
Nezināms viens reizinātājs
\(8·f = 88\)
\(f = 88 : 8\)
\(f = 11\)
Lai aprēķinātu nezināmo reizinātāju, reizinājums jādala ar zināmo reizinātāju.
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 26.lpp.