Teorija

"Ne katriem diviem naturāliem skaitļiem iespējams atrast dalījumu, kurš arī būtu naturāls skaitlis."
Piemērs:
a) 13 : 5 = 2; atl.3     13 dalot ar 5, veidojas atlikums 3.  
b) 26 : 6 = 4; atl.2      26 dalot ar 6, veidojas atlikums 2. 
"Ievēro, ka dalāmais ir vienāds ar dalītāja un dalījuma reizinājumu, kam pieskaitīts atlikums.
 
Turklāt jāraugās, lai atlikums ir mazāks nekā dalītājs."
 
1)  13 : 5 = 2; atl.3, var uzrakstīt: 13=25+3 
2) 26 : 6 = 4; atl.2 , var uzrakstīt: 26=46+2 

Vispārīgā veidā m:a=n,atl.rm=na+r
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 18.-19.lpp.