26.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Dažreiz savā starpā jāreizina vienādus skaitļus, piemēram, \(4·4·4.\)
 
Vienādu skaitļu reizināšanas darbību var aizstāt ar kāpināšanu.
 
Kāpināšanas darbībai reizinātāju raksta tikai vienreiz un tam pa labi augstāk ar mazāka izmēra skaitli norāda reizinātāju skaitu:
 444=43
 
Ja reizinātājus apzīmētu ar burtiem, tad doto kāpināšanas darbību varētu pierakstīt šādi:
aaa=a3    
Piemērs:
32=3 ·3=9 (lasa: trīs otrajā pakāpē) 
 
23=2 ·2 ·2=8 (lasa: divi trešajā pakāpē)  
 
Skaitļa otrajai un trešajai pakāpei ir īpaši nosaukumi:
72
  
52=25 
  
Lasa: \(7\)kvadrātā.
  
Lasa: \(5\) kvadrātā ir \(25\)
  
43
  
33=27 
Lasa: \(4\)kubā.
  
Lasa: \(3\) kubā ir \(27\)
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 21.lpp.