Dažreiz savā starpā jāreizina vienādus skaitļus, piemēram, \(4·4·4.\)
 
Vienādu skaitļu reizināšanas darbību var aizstāt ar kāpināšanu.
 
Kāpināšanas darbībā reizinātāju raksta tikai vienu reizi un tam pa labi augstāk ar mazāka izmēra skaitli norāda reizinātāju skaitu:
 444=43
 
Ja reizinātājus apzīmētu ar burtiem, tad doto kāpināšanas darbību varētu pierakstīt šādi:
aaa=a3    
Piemērs:
32=3 ·3=9 (lasa: trīs otrajā pakāpē) 
 
23=2 ·2 ·2=8 (lasa: divi trešajā pakāpē)  
 
45  (lasa: četri piektajā pakāpē)
Skaitļa otrajai un trešajai pakāpei sadzīvē ir īpaši nosaukumi:
 
72
  
52=25 
  
Lasa:
 \(7\) kvadrātā.
  
 \(5\) kvadrātā ir \(25\)
  
43
  
33=27 
 \(4\) kubā.
  
 \(3\) kubā ir \(27\)
  
Ievēro, ka skaitlis \(1\) jebkurā pakāpē ir \(1\)
13=111=116=11100=1