Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Kvadrātmetri un kvadrātcentimetri 3p.
2. Āri un hektāri 2p.
3. Pāreja uz lielākām laukuma vienībām 2p.
4. No ha uz kvadrātmetriem 1p.