Laukuma pierakstīšanai izmanto ne tikai kvadrātmilimetrus, kvadrātcentimetrus, kvadrātdecimetrus, kvadrātmetrus, kvadrātkilometrus, bet arī īpašas laukuma vienības - ārus un hektārus.
 
Lai labāk izprastu āra (a) un hektāra (ha) saistību ar kvadrātmetriem, aplūko attēlus.
m2.png
Ārs ir \(100\) reižu lielāks par kvadrātmetru.
ars.png
Hektārs ir \(100\) reižu lielāks par āru.
hekt.png
Tātad
1a=100m21ha=100a1ha=10000m21m2=1100a1a=1100ha1m2=110000ha