Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Divu skaitļu attiecības definīcija 1p.
2. Skaitļu attiecības izteiksmes vienkāršošana 2p.
3. Mēru attiecības izteiksmes vienkāršošana 2p.
4. Nogriežņu attiecība 2p.
5. Divu skaitļu attiecība un attiecības izteiksme 4p.