10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Lai decimāldaļu \(10\), \(100\), \(1000\) utt. reižu palielinātu,
pietiek pārcelt komatu par \(1\), \(2\), \(3\) utt. cipariem pa labi 
 
Lai decimāldaļu \(10\), \(100\), \(1000\) utt. reižu pamazinātu,
pietiek pārcelt komatu par \(1\), \(2\), \(3\) utt. cipariem pa kreisi
 
Reizināšana
  
\(19,23\)\(10=192,3\)
komatu pārceļ \(1\) ciparu pa labi
\(19,234\)\(100=1923,4\)
komatu pārceļ \(2\) ciparus pa labi
\(19,2345\)\(1000=19234,5\)
komatu pārceļ \(3\) ciparus pa labi
  
Dalīšana   
     
\(99,2345 : 10=9,92345\)
  
\(99,2345 : 100=0,992345\)

\(99,2345 : 1000=0,0992345\)

\(99,2345 : 10000=0,00992345\)
komatu pārceļ \(1\) ciparu pa kreisi
  
komatu pārceļ \(2\) ciparus pa kreisi
  
komatu pārceļ \(3\) ciparus pa kreisi
  
komatu pārceļ \(4\) ciparus pa kreisi
 
Ja nepieciešams, decimāldaļas priekšā vai beigās drīkst pierakstīt vai atmest pēc patikas daudz nuļļu, jo ar to daļas lielums nemainās.
Piemērs:
\(0,2 : 100 = 000,2 : 100 = 0,002\)
 
\(0,2 \cdot 1000 = 0,200 \cdot 1000 = 200\)