Decimāldaļu ar veselu skaitli dala tāpat kā veselus skaitļus.
  1. vispirms izdala veselo skaitli,
  2. liek dalījumā komatu,
  3. turpina dalīt desmitdaļas, simtdaļas utt.
 
240,64:8=30,08240¯6464¯0
Vispirms dala rakstos veselus skaitļus (\(240:8=30\)),
 
dalījumā liek komatu,
 
dala desmitdaļas (\(6:8=0\)),
dala simtdaļas (\(64:8=8\))
1,155:33=0,03599¯165165¯0 
Vispirms dala rakstos kā veselus skaitļus (\(1:33=0\)),
 
liek komatu,
dala desmitdaļas (\(11:33=0\)),
dala simtdaļas (\(115:33 =3\), atl. paliek \(16\)),
\(165:33=5\)
 
"Ja dalīšanas gaitā kādā šķirā paliek atlikums, to sasmalcina nākamās zemākās šķiras vienībās un dalīšanu turpina."
 
6,16605:555=0,01111555¯616555¯610555¯555555¯0            
Vispirms dala rakstos kā veselus skaitļus (\(6:555=0\)),
 
 liek komatu,
dala desmitdaļas (\(61:555=0\)),
dala simtdaļas (\(616:555=1\), atl. paliek \(61\)),
dala \(616:555\) (līdzīgi iegūst \(1\)),
dala \(610:555\) (arī iegūst \(1\)),
dala \(555 :555=1\)