Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Izpratne par dalījuma lielumu izmaiņu 1p.
2. Tuvināts dalījums II 1p.
3. Dalīšana, atmetot nulles 3p.
4. Garuma mēru attiecība 1p.