Atkārto!
daaaa.png
 
  
Zinām dalījuma nemainības īpašību: dalījums nemainās, ja dalāmo pamazina vai palielina tikpat reižu, cik dalītāju.
 
Ja maina tikai vienu nodarbības locekļiem, dalījums mainās.
Dalījums palielinās vai pamazinās tikreiz, cikreiz palielina vai pamazina dalāmo.
Dalāmo samazina \(2\) reizes, dalījums arī samazinās \(2\) reizes:
24:6=4:2:212:6=2
 
Dalāmo palielina \(2\) reizes, dalījums arī palielinās \(2\) reizes:
24:6=42248:6=8
Dalījums samazinās tikreiz, cikreiz palielina dalītāju.
Dalījums palielinās tikreiz, cikreiz pamazina dalītāju.
Dalītāju pamazina \(2\) reizes, dalījums palielinās \(2\) reizes:
24:6=4:2224:3=8
 
Dalītāju palielina \(2\) reizes, dalījums samazinās \(2\) reizes:
24:6=42:224:12=2