10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Vienkāršie trejskaitļu uzdevumi, ko risina, nosakot 1 vienību.
Piemērs:
4 konfektes maksā 40 centus, cik maksā 7 konfektes?
Diemžēl 7 ar 4 nedalās. Tāpēc risināsim šādi:
 
1) Cik maksā 1 konfekte?
40 centi : 4 = 10 centi
 
2) Cik maksā 7 konfektes?
10 centi ·7 = 70 centi
 
Atbilde.
7 konfektes maksā 70 centi.
  
Vienkāršie trejskaitļu uzdevumi, kas risināmi ar attiecības paņēmienu
Piemērs:
4 konfektes maksā 40 centus, cik maksā 12 konfektes?
1) Vispirms uzzinām, cik reižu 12 konfektes ir vairāk nekā 4 konfektes:
12 : 4  = 3 (reizes)
 
2) Ja konfektes ir 3 reizes vairāk, tad 3 reizes vairāk arī par tām jāmaksā:
40 centi · 3 = 120 centi
 
Atbilde.
12 konfektes maksā 120 centus
  
Šo metodi nevar vienmēr lietot, piemēram, pirmo piemēru šādi risināt nevarēja, jo 7 ar 4 nedalās. 
Izvēloties metodi, jāskatās, kas labāk dalās, objektu skaits viens ar otru vai cena ar objektu skaitu.