"Ne katriem diviem naturāliem skaitļiem iespējams atrast dalījumu, kurš arī būtu naturāls skaitlis."  
 
a) \(13 : 2 = 6\); atl. \(1\),
jo, \(13\) dalot ar \(2\), veidojas atlikums \(1\).
   
b) \(26 : 6= 4\); atl. \(2\)
jo, \(26\) dalot ar \(6\), veidojas atlikums \(2\).
 
"Der ievērot, ka dalāmais ir vienāds ar dalītāja un dalījuma reizinājumu, kam pieskaitīts atlikums.
Turklāt jāraugās, lai atlikums ir mazāks nekā dalītājs." 
1) 13=25+3  (skat. a piemēru)
2) 26=46+2  (skat. b piemēru)
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 18.-19.lpp.