Dalīšana rakstos
 
Atceries dalīšanu ar atlikumu!
25:3=8;A124¯1
 
Izpēti, kā šo darbību var uzrakstīt īsāk:
25¯:3=81
 
Vai proti izdalīt \(714 : 3\)?
Atšķirībā no saskaitīšanas, atņemšanas un reizināšanas rakstos, dalīšanu sāk ar lielāko šķiru vienību.
Piemērs:
7¯14:3=2...1...
 Sākumā \(7\) simtus dala ar \(3\), iegūst \(2\) simtus, tos raksta dalījumā.
 Atlikums ir \(1\) simts, to raksta zem svītras.
 
7¯14:3=23...11¯2...
Tālāk dala desmitus. Atlikušo simtu izsaka desmitos, \(1\) simts = \(10\) desmiti.
No augšas "novelk" un pieskaita vēl \(1\) desmitu, ir \(11\) desmiti. Tos dala ar \(3\),
iegūst \(3\) desmitus, ko raksta dalījumā.
 Atlikumā ir \(2\) desmiti, tos raksta zem svītras.
 
7¯14:3=23811¯24¯0
Beigās dala vienus. \(2\) desmiti un \(4\) vieni ir \(24\) vieni. Dala ar \(3\), iegūst \(8\) vienus, ko raksta dalījumā. Atlikums ir \(0\).
 
Dalījums ir \(238\) bez atlikuma.