Skaitļus var saskaitīt galvā un var saskaitīt rakstos.
 
Lai skaitļus saskaitītu rakstos, tos pieraksta stabiņā - vienu zem otra.
Svarīgi, ka stabiņā stingri ievēro skaitļu šķiras.
Vienus raksta zem vieniem, desmitus zem desmitiem, simtus zem simtiem, ...
 
Jāraksta glīti pa rūtiņām, lai skaitļu šķiras nesajuktu.
Piemērs:
Cik ir 978 + 2465 ?
YCIND_230411_5168_piemers.svg
Risinājumu ir jāprot paskaidrot ar vārdiem:
\(8+5=13\) vieni (raksta \(3\), atceras \(1\))
\(1+7+6 = 14\) desmiti (raksta \(4\), atceras \(1\))
\(1+9+4=14\) simti (raksta \(4\), atceras \(1\))
\(1+2=3\) tūkstoši (raksta \(3\)).
 
 \(978 + 2465=3443\)