Iepazīsties ar matemātiķu instrumentu - cirkuli.
Cirkuļi var izskatīties dažādi, bet visiem cirkuļiem ir divas kājiņas - asā kājiņa ar adatiņu galā un zīmulis.
Ar cirkuli var uzzīmēt riņķa līniju.
 
shutterstock_254311486.jpgshutterstock_138407909.jpg
Ja uz papīra lapas atzīmē mazu krustiņu vai punktiņu un liek aso cirkuļa kājiņu šajā punktā, var novilkt riņķa līniju. Punktiņu sauc par riņķa līnijas centru un parasti to apzīmē ar lielo \(O\) burtu.
 
Nogriezni, kas savieno riņķa līnijas centru \(O\) ar kādu riņķa līnijas punktu (zīmējumā punkts \(A\)), sauc par rādiusu.
Dotajā zīmējumā ir norādīts, ka riņķa līnijas rādiuss \(OA\) ir \(5\) cm.
Lai uzzīmētu riņķa līniju ar dotu rādiusu, nepieciešams lineāls - ar cirkuļa kājiņām nomēra uz lineāla vajadzīgo attālumu.
 
OA5.svg
 
Ja riņķa līnijai iekšpusi iekrāso, iegūst riņķi.

O.svg
 
Nogriezni, kas iet caur riņķa līnijas centru un savieno riņķa līnijas divus punktus, sauc par diametru.
Zīmējumā diametrs ir EF.
 
Rad_7.svg
 
Nogriežņi \(AO\), \(BO\), \(CO\), \(EO\), \(FO\) ir riņķa līnijas rādiusi.
 
Riņķa līnijas rādiusi ir vienāda garuma.
\(AO = BO = CO = EO = FO\)
 
Diametrs ir \(2\) reizes garāks nekā rādiuss.
Ja riņķa līnijas rādiuss ir \(5\) cm, tad diametrs ir \(2·5=10\) \(cm\).