Lai atņemtu skaitļus, mazinātāju raksta zem mazināmā.
Šķiras raksta vienu zem otras:
  • vienus raksta zem vieniem,
  • desmitus raksta zem desmitiem,
  • simtus zem simtiem, utt.
  "Ja kādā šķirā atņemt nevar, "ej pēc palīdzības" pie tuvākās pilnās šķiras."
1) Atņem \(578\) un \(92\) rakstos!
57892486¯     
Raksta vispirms mazināmo (\(578\)), zem tā -  mazinātāju (\(92\)), lai vieni ir zem vieniem un desmiti ir zem desmitiem.
 
  \(8-2 = 6\) vieni
  \(7-9\) nevar atņemt, "ejam pēc palīdzības" pie tuvākās pilnās šķiras.
  Aizņemamies no \(5\) simtiem, atzīmējot to ar punktiņu.
  \(17-9 = 8\) desmiti
  \(5\) simti samazinās uz \(4\), jo 'aizņēmāmies' un uzlikām punktiņu.
 \(4-0 = 4\) simti 
  
2) Atņem \(7804\) un \(415\) rakstos!
Atceries, ka punktētās nulles kļūst par  \(9\)
78044157389¯   
\(4-5\)  nevar atņemt, "ejam pēc palīdzības" pie tuvākās pilnās šķiras.
No \(0\) aizņemties nevar, aizņemamies no \(8\) simtiem, atzīmējot to ar punktiņu.
\(14-5 = 9\) vieni
\(9-1 = 8\) desmiti
Atceries, ka punktētās nulles ir kļuvušas par \(9\)
\(8\) simti samazinās uz \(7\), jo 'aizņēmāmies' un uzlikām punktiņu.
\(7-4 = 3\) simti
\(7-0 = 7\) tūkstoši