Teorija

 
"Skaitļus, kurus saskaita, sauc par saskaitāmajiem.
 
Saskaitīšanas rezultātu sauc par summu.
  
SASKAITĀMAIS + SASKAITĀMAIS  = SUMMA
 
Par summu sauc arī izteiksmi, kurā saskaita:"
Piemērs:
2 + 4 + 5
d + 8
4 + 12 : 4  (ievēro - saskaitīšana ir pēdējā darbība!)
 
Likumi
 
Saskaitāmos drīkst pārvietot, summa no tā nemainās.
Piemērs:
2 + 4 = 4 + 2
 
3 + 4 + 7 + 6 = 3 + 7 + 4 + 6 
 
"Saskaitāmos drīkst savienot, summa no tā nemainās."
( 9 + 3 ) + 7 = 9 + (3 + 7 ).   Šajā piemērā izdevīgāk vispirms saskaitīt (3 + 7)
 
Piemērs:
Aprēķini summu 26 + 7 + 4 + 13 izdevīgākā veidā!
 
26 + 7 + 4 + 13 = (26 + 4) + (7 + 13) = 30 + 20 = 50 
 
Šādi būtu daudz grūtāk: 26 + 7 + 4 + 13 = 33 + 4 + 13 = 37 + 13 = 50

 
kurmis2.bmp
Atsauce:
Matemātika 3.klasei/Ilga Valtasa - Rīga: Pētergailis, 2009. - 112 lpp.- izmantotā literatūra: 30. lpp.