Saskaitīšana ar pāreju citā desmitā
      Cik ir 26 + 47 ?
kurmis1.bmp
Saskaitīšanai galvā  ir dažādi paņēmieni.
 
Piemērs:
Saskaiti 6 + 7
Otro skaitli sadali divos saskaitāmos, lai, pieskaitot pirmo saskaitāmo, iegūtu pilnu desmitu:
  74+3
 
6 + 7 = 6 + (4 + 3) = (6 + 4) + 3 = 10 + 3 = 13
Piemērs:
Saskaiti 26 + 47
Pirmajam skaitlim vispirms pieskaita otrā skaitļa desmitus un pēc tam rezultātam pieskaita vienus
  4740+7
 
26 + 47 = 26 + 40 + 7 = (26 + 40) + 7 = 66 + 4 + 3 = 70 + 3 = 73
 
vai
 
Atsevišķi saskaita desmitus un atsevišķi saskaita vienus
  2647  20+640+7
 
26 + 47 = 20 + 6 + 40 + 7 = 20 + 40 + 6 + 7 = (20 + 40) + (6 + 7) = 60 + 13 = 73
 
kurmis2.bmp
 
 
Atsauce:
http://buldberni.blogspot.com/2012/05/blog-post.html