Teorija

Kā sadalīt sešas avenes trīs vienādās daļās?
 
avene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPG
 
6 : 3 = ?
 
avene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPG
avene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPG
avene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPG
 
6 : 3 = 2
6  DALĪT  AR  3  IR  2
 
               DALĀMAIS  :  DALĪTĀJS  =  DALĪJUMS 
                                               MAISS.JPG 
 Iedomājies, ka tas skaitlis, kuru var sadalīt ir MAISS (no vārda DALĀMAIS)
 
 
Lai prastu dalīt, ir jāzina reizrēķins.
 
Dalīšanas pareizību pārbauda ar reizināšanu.  
Piemērs:
  6:3=2,jo23=642:7=6,jo67=42