Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Parametra un vispārīgā atrisinājuma noteikšana 2p.
2. Lineāru vienādojumu sistēmas pētīšana 4p.
3. Vienādojumu sistēmas ar parametru atrisināšana III 4p.