Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Kvadrātnevienādības ar parametru atrisināšana 6p.
2. Lineārs vienādojums ar diviem parametriem 8p.