Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Daļa un kvadrātfunkcija 3p.
2. Daļa un eksponentfunkcija 3p.
3. Lineāra un kuba funkcija 2p.
4. Daļa un kubs 2p.
5. Salikta funkcijas vērtības no grafikiem 1p.