Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Lodes šķēlums ar plakni 2p.
2. Lodes tilpums 3p.
3. Lodes segments 2p.
4. Lodes virsma 1p.