4.svg
  
Cilindra virsmas laukumu veido cilindra sānu virsma un divi pamati.
 
Cilindra sānu virsmas laukums ir Ssānu=2πRH, kur R ir cilindra rādiuss, H ir cilindra augstums.
 
5.svg
 
Cilindra sānu virsmas izklājums plaknē ir taisnstūris.
 
Taisnstūra viena mala ir cilindra augstums AB=H
Taisnstūra otra mala ir cilindra pamata riņķa līnijas garums AC=2πR
Cilindra pamati ir riņķi ar laukumiem Sriņķim=πR2
 
Tā kā pamati ir divi, cilindra pilnas virsmas laukums ir
Spilna=2Spamatam+Ssānu=2πR2+2πRH.
 
Cilindra tilpums ir Vcilindram=πR2H
 
(Ja nepieciešams, skaties matemātikas eksāmena formulas)