Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Regulāras piramīdas elementi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievilkts un apvilkts kvadrāts 1. izziņas līmenis zema 4 p. Kvadrāta diagonāles, R un r aprēķināšana
2. Regulāra četrstūra piramīda ar divplakņu kaktu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. H - ?, ja dota mala un divplakņu kakts ir 30 vai 60 grādi
3. Regulāra četrstūra piramīda ar sānu šķautnes leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. H - ?, ja dota mala un sānu šķautne ar pamata plakni veido 30 grādus.
4. Regulāras četrstūra piramīdas sānu virsma I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dota pamata mala un augstums. Pitagora teorēma
5. Regulāras četrstūra piramīdas sānu virsma II 1. izziņas līmenis zema 4 p. S-?, ja dota mala un divplakņu kakts ir 30 vai 45 grādi
6. Regulāras četrstūra piramīdas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. V-?, ja dota mala un divplakņu kakts ir 30 vai 60 grādi
7. Regulāra četrstūra piramīda ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. H - ?, ja dota mala a un sānu šķautne ar pamata plakni veido 30 vai 60 grādus.
8. Regulāras četrstūra piramīdas tilpums ar parametru 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. V-?, ja mala dota ar parametru un divplakņu kakts ir 30 vai 60 grādi
9. Regulāra četrstūra piramīda. Telts virsma 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. S pilna virsma. Procenti.
10. Regulāras četrstūra piramīdas mala 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dota sānu virsma un divplakņu kakts ir 30 vai 45 grādi
11. Regulāram sešstūrim apvilkta riņķa līnija un laukums 1. izziņas līmenis zema 2 p. R un laukuma aprēķināšana
12. Regulārā sešstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. r aprēķins ar regulāra trijstūra h formulu
13. Regulāras sešstūra piramīdas tilpums I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. V aprēķināšana pēc diagonālšķēluma
14. Regulāras sešstūra piramīdas tilpums II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dota mala un divplakņu kakts 30 vai 60 grādi. r aprēķina ar regulāra trijstūra h formulu
15. Regulāras sešstūra piramīdas sānu virsmas laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divplakņu kakta leņķis 45, 30 vai 60 grādi
16. Regulāras sešstūra piramīdas pilnas virsmas laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Divplakņu kakta leņķis 60 grādi
17. Regulāras sešstūra piramīdas sānu virsmas laukums ar parametru 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Mala a. Divplakņu kakta leņķis 45, 30 vai 60 grādi

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Regulāras četrstūra piramīdas divplakņu kakts (2006. g. eksāmens) Citi vidēja 3 p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Regulāra četrstūra piramīda 00:00:00 vidēja 13 p. 4 dažādas grūtības uzdevumi
2. Regulāra sešstūra piramīda 00:00:00 vidēja 11 p. 4 dažādas grūtības uzdevumi