29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Par nošķeltu piramīdu sauc piramīdas daļu, kas atrodas starp tās pamatu un pamatam paralēlu plakni.
Nošķeltu piramīdu, kas iegūta, regulāru piramīdu šķeļot ar plakni, kura paralēla pamatam, sauc par regulāru nošķeltu piramīdu.
 
Trijstura prizma.JPG
 
Dota regulāra nošķelta trijstūra piramīda ABCKNV.

ABC un KNV ir šīs piramīdas pamati, OO1 ir augstums (H).
 
Reg. četrstura prizma.JPG
 
Dota regulāra nošķelta četrstūra piramīda ABCDZVNK.

ABCD un ZVNK ir pamati, OO1 ir augstums (H).
 
Nošķeltas piramīdas tilpumu V aprēķina šādi:
V=13HS1+S1S2+S2, kur S1 un S2 ir pamatu laukumi.
Regulāras nošķeltas piramīdas sānu virsmas laukums:
Ss=12P1+P2h, kur P1 un P2 ir pamatu perimetri.
 
h šeit ir regulārās nošķeltās piramīdas sānu skaldnes augstums, dotajos zīmējumos tas ir nogrieznis LF.
 
Trijstura pIRAMI2.JPG
 
Reg. četrstura prizma2.JPG
 

Nošķeltas piramīdas aprēķināšanas formulas ir dotas eksāmena formulu lapā: ģeometrijas formulas