Lai iegūtu funkcijas y=fx grafiku, funkcijas y=fx grafiku uzzīmē tikai Ox ass pozitīvajām vērtībām un iegūto līniju attēlo simetriski attiecībā pret Oy asi.
Svarīgi!
Šo funkcijas grafika pārveidojumu var darīt tikai tad, kad izteiksmē ir
1) tikai viens modulis;
2) ja moduļa zīmēs ir tikai x;
3) ārpus moduļa nav x, ja ir, tad tas ir kāpināts kvadrātā, ceturtā pakāpē vai līdzīgi.
Piemēri, kuros var lietot šo grafika pārveidojumu:
y=2xy=3x2x+2y=4x6+1
 
Piemēri, kuros nevar izmantot šo grafika pārveidojumu:
y=2xxy=x3+4y=xx+1y=x2x4
Piemērs:
Konstruē funkcijas y=2x3 grafiku.
Vispirms nosaka pamatfunkciju y=2x. Sastāda vērtību tabulu pozitīvajām x vērtībām:
x0,51
2
4
y4210,5
Grafiks ir pārbīdīts par 3 vienībām uz leju, tāpēc zīmē palīgasi y=3 (zaļā krāsā). Grafiku y=2x zīmē palīgsistēmā. Iegūto līniju attēlo simetriski attiecībā pret Oy asi.
TEO 5.svg
Piemērs:
Konstruē funkcijas y=x22x grafiku.
Atrod parabolas virsotni: x0=b2a=22=1y0=1221=1
Sastāda tabulu pozitīvajiem argumentiem:
x02  3  4
y0038
 
Iegūto līniju attēlo simetriski attiecībā pret Oy asi.
TEO 5.1.svg
Moduļa grafiku konstruē arī ar citām metodēm.
 
Atsauce:
Algebra 10.-12.klasei 2.daļa / Vitanda Sakse; Rīga,Pētergailis 1999. gads / 27. lpp.