Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Kubā ievilkta lode. Izpratnes jautājumi 1p.
2. Kubā ievilkta lode. Sakarības 2p.
3. Kubā ievilkta lode. Lodes rādiuss no kuba virsmas 2p.
4. Kubā ievilkta lode. Lodes tilpums 1p.