17. jūnijs - VĒSTURE
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
1. Pakāpe 1 p.
2. Eksponentvienādojumi 2 p.
3. Eksponentvienādojumi 2 p.
4. Eksponentvienādojumi 4 p.
5. Eksponentnevienādība 3 p.
6. Eksponentnevienādība 3 p.
7. Eksponentfunkcija 4 p.