Grafiski risina eksponentnevienādības, kuras var izteikt formā ax>f(x) (var ar citām nevienādības zīmēm).
Svarīgi!
Lai grafiski atrisinātu nevienādību:
1) vienā un tajā pašā koordinātu sistēmā konstruē funkciju y=ax un y=fx grafikus;
2) nosaka grafiku krustpunktu abscisas;
3) ja ax<f(x)(), tad atrisinājums ir tās x vērtības, kurām funkcijas y=ax grafiks novietojas zemy=fx grafika;
4) ja ax>f(x)(), tad atrisinājums ir tās x vērtības, kurām funkcijas y=ax grafiks novietojas virsy=fx grafika.
Piemērs:
274 Asset 1.svg
Atrisini grafiski nevienādību 2xx+2!
 
Konstruē funkciju y=2x (skatīt vērtību tabulu 1. teorijas materiālā) un y=x+2 grafikus.
x012
y=x+2234
 
Funkciju grafiku krustpunktu abscisas ir x1,7 un x=2.
 
Funkcijas y=2x grafiks atrodas virs funkcijas y=x+2 grafika, ja x(;1,7][2;+).