9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!
Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Pilna kvadrātnevienādība 2 1p.
2. Nepilnas kvadrātnevienādības atrisināšana 1p.
3. Pilna kvadrātnevienādība 1 1p.
4. Intervālu metode daļveida nevienādībā 1 1p.
5. Intervālu metode daļveida nevienādībā 2 1p.