ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Trigonometriskās nevienādības Trigonometrisko nevienādību atrisināšanas soļi. Piemērā sinx nevienādība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskā nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Valsts CE 2011. g. paraugs. Nosaka trigonometriskās nevienādības atrisinājumu vienības riņķī.
2. Nevienādība ar sinusu I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nevienādības sinx<a vai sinx>a, ja a >0
3. Nevienādība ar sinusu II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nevienādības sinx<a vai sinx>a, ja a < 0
4. Sinusa salīdzināšana ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nevienādības sinx<0 vai sinx>0 (arī nestingrās nevienādības zīmes)
5. Nevienādība ar kosinusu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nevienādības cosx<a vai cosx>a, ja a >0
6. Izteiksmes ar sinusu vai kosinusu lielākās un mazākās vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometrisko vērtību salīdzināšana (2019.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Salīdzina tgx, cosx un sinx vienādiem 1. kvadranta leņķiem. 1.daļas 11. uzd.
2. Trigonometriskā nevienādība. Salīdzina ar 0 (2019.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Izvēlas atbilstošo nevienādības atrisinājuma attēlu. Sin vai cos salīdzina ar 0. Eksāmenā 1.daļas 13. uzd.
3. Trigonometriskā nevienādība. Izvēlas attēlu (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. 1.daļas 6.uzdevums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskās nevienādības 00:00:00 vidēja 10 p.