Teorija

Prizmas virsmas laukuma un tilpuma aprēķināšana
Par prizmas sānu virsmas laukumu sauc visu prizmas sānu skaldņu laukumu summu.
Taisnas prizmas sānu virsmas laukums  Ssānu=Ppam.H, kur \(H\) ir prizmas augstums.
Par prizmas pilnas virsmas laukumu sauc prizmas visu skaldņu laukumu summu.
To veido sānu virsma un abi pamati:
Spilnai virsmai=Ssānu+2Spamatam
  
Kubam visas skaldnes ir kvadrāti, tāpēc vienkāršāk ir lietot formulu:
Sp.v. kubam=6a2
Taisnas prizmas tilpumu aprēķina pēc formulas:
V=SpamatamH
Taisnstūra paralēlskaldnim var izmantot formulu \(V = abc\), kur \(a\), \(b\), \(c\) - tā dimensijas (garums, platums, augstums).
 
Kubam lieto formulu V=a3, kur \(a\) - kuba šķautne.
 
 
Prizmas pamatā var būt jebkurš \(n\)-stūris, tāpēc svarīgi ir zināt to laukuma aprēķināšanas formulas.
 
Svarīgākās laukuma formulas
   
kvadrāts a2 
taisnstūris ab 
rombs absinαahd1d22
paralelograms absinαah 
regulārs trijstūris a234 
taisnleņķa trijstūris ab2ah2 
patvaļīgs trijstūris absinα2ah2ppapbpc
trapece a+b2h 
 
Regulāra sešstūra laukuma formula
   
Regulāru sešstūri veido \(6\) regulāri trijstūri.
 
Sreg.s.=6a234, kur \(a\) ir sešstūra mala.
  
Saite uz matemātikas eksāmena formulu lapu: formulas.
Slīpas prizmas aprēķināšanas formulas nav jāzina vidusskolas matemātikas pamatkursā.