Teorija

Prizmas diagonāļu veidotie leņķi ar skaldnēm
Risinot uzdevumus, ļoti svarīgi ir prast iezīmēt leņķus, ko prizmas diagonāles veido ar pamatu un ar sānu skaldnēm.
 
Leņķis starp slīpni un plakni ir leņķis starp slīpni un tās projekciju plaknē.
Svarīgi!
Lai atrastu slīpnes projekciju plaknē:
1) velk slīpni;
2) no slīpnes galapunkta velk perpendikulu pret plakni;
3) novelk slīpnes projekciju;
4) atzīmē leņķi starp slīpni un tās projekciju.
 
Taisna paralēlskaldņa diagonāles leņķis ar pamata plakni
  
paralelsk ar 1 diag.JPG
 
 
 Leņķis BDF - paralēlskaldņa īsākās diagonāles DF veidotais leņķis ar pamata plakni ABCD
( parasti paralēlskaldņa attēlā par īsāko pamata diagonāli (DB) izvēlas to, kas izskatās īsāka).
  
Trijstūris DBF ir taisnleņķa
 
paralelsk ar lielako diag.JPG
Leņķis ECA - paralēlskaldņa garākās diagonāles EC veidotais leņķis ar pamata plakni ABCD
Trijstūris ECA - taisnleņķa
 
 
Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāles leņķis ar sānu skaldnēm
  
taisnstura prizma ar vienu s-ünu lenki.JPG
 
 
 
 
 
 
 Leņķis FDG - paralēlskaldņa diagonāles FD veidotais leņķis ar sānu skaldni DKGC
 
Ievēro: taisnstūra paralēlskaldņa  šķautne ir perpendikulāra pret sānu skaldni, tāpēc trijstūris DFG ir taisnleņķa
trijsturis (Tiasnstura prizmai ar 2 lenkiem).JPG
taisnstura prizma ar 2 sünu leniem.JPG
Leņķis FDE - paralēlskaldņa diagonāles FD veidotais leņķis ar sānu skaldni AEKD
 
Ievēro: taisnstūra paralēlskaldņa  šķautne ir perpendikulāra pret sānu skaldni, tāpēc trijstūris FDE ir taisnleņķa

Regulāras sešstūra prizmas diagonāles veidotais leņķis ar pamata plakni
  
sesra prizma AR diag.jpg
Leņķis CFC1 - garākās diagonāles  veidotais leņķis ar pamata plakni ABCDEF
 
Trijstūris CFC1 - taisnleņķa