Teorija

Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāļu formula
Taisnu prizmu, kuras pamats ir taisnstūris, sauc par taisnstūra paralēlskaldni.
Trīs šķautnes, kas iziet no vienas un tās pašas taisnstūra paralēlskaldņa virsotnes, sauc par dimensijām.
taisnstura prizma - Copy.JPG
Piemēram,
trīs dimensijas ir šķautnes  DA,DC,DD1
 
 Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāles garuma kvadrāts ir vienāds ar triju dimensiju garumu kvadrātu summu:
D2=a2+b2+c2, kur a, b, c - dimensijas jeb platums, garums un augstums.
 
(Līdzīgi kā Pitagora teorēma, tikai klāt nāk trešā dimensija)
Zīmējumā: DB12=DA2+DC2+DD12
 
Atceries, taisnstūra paralēlskaldnī visas diagonāles ir vienāda garuma:
                 DB1=CA1=AC1=BD1
 
Kuba diagonāļu formula
kubs ar a lielumiem.JPG
Tā kā kubam visu dimensiju garumi ir vienādi, apzīmēsim ar a, tad
 
D2=a2+a2+a2=3a2,
no abām pusēm izvelk sakni, iegūst kuba diagonāles formulu:
  
Svarīgi!
  kubam      D=a3