Par paralēlskaldni sauc četrstūra prizmu, kuras visas skaldnes ir paralelogrami.
Paralēlskaldņi ir īpaša prizmu grupa. To nosaukums veidojas atkarībā no tā, kas ir dots, tāpēc ļoti uzmanīgi jālasa uzdevums un blakus telpiskajam zīmējumam vēlams uzzīmēt pareizu pamatu.
 
Kā redzams attēlos, taisna paralēlskaldņa telpiskie zīmējumi tikpat kā neatšķiras. 
  
Paralēlskaldņu veidi:
  
Slīps paralēlskaldnis (pamatā - paralelograms).
1_2.svg
  
Taisns paralēlskaldnis
2_2.svg
 
Taisnu paralēlskaldņu veidi:
 
Taisns paralēlskaldnis (pamatā - paralelograms).
2_2.svg
 
3_2.svg
 
Taisnstūra paralēlskaldnis (pamatā - taisnstūris).
4_1.svg
 
5_2.svg 
   
Taisnstūra paralēlskaldņa speciālgadījumi:
  
Regulāra četrstūra prizma (pamatā - kvadrāts, bet augstums nav vienāds ar pamata malu).
6_1.svg
 
Kubs (visas šķautnes vienādas, visas skaldnes ir kvadrāti).
8_1.svg