Teorija

Par paralēlskaldni sauc četrstūra prizmu, kuras visas skaldnes ir paralelogrami.
Paralēlskaldņi ir īpaša  prizmu grupa. To nosaukums veidojas atkarībā no tā, kas ir dots, tāpēc ļoti uzmanīgi jālasa uzdevums un blakus telpiskajam zīmējumam vēlams uzzīmēt pareizu pamatu.
 
Kā redzams attēlos, taisna paralēlskaldņa telpiskie zīmējumi tikpat kā neatšķiras. 
 
Paralēlskaldņu veidi
 
Slīps
pamatā - paralelograms
sl-½pa prizma - Copy.JPG
 
Taisns
paralelograma prizma.JPG
 
Taisnu paralēlskaldņu veidi
  
Taisns paralēlskaldnis
pamatā - paralelograms
paralelograma prizma.JPGparalelograms.JPG
 
Taisnstūra paralēlskaldnis
pamatā - taisnstūris
taisnstura prizma - ar lenkiem.JPGtaisnsturis.jpg 
   
Taisnstūra paralēlskaldņa speciālgadījumi
  
Regulāra četrstūra prizma
pamatā - kvadrāts, bet augstums nav vienāds ar pamata malu
reg. prizm.JPGkvadr-üts.JPG
 
Kubs
visas šķautnes vienādas, visas skaldnes ir kvadrāti
kubs.JPGkvadr-üts.JPG