Tādu taisnstūra paralēlskaldni, kuram visas dimensijas (platums, garums un augstums) ir vienādas, sauc par kubu.
Kuba skaldnes ir seši vienādi kvadrāti.
Kuba virsmas laukumu aprēķina, kvadrāta laukumu reizinot ar seši: Skubs=6a2.
Kuba tilpums Vkubs=a3, kur \(a\) - kuba šķautne.
Iegūsim kuba diagonāles formulu.
Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāles garuma kvadrāts ir vienāds ar triju dimensiju garumu kvadrātu summu: D2=a2+b2+c2, kur a, b, c - dimensijas jeb platums, garums un augstums.
17.svg
 
Tā kā kubam visu dimensiju garumi ir vienādi, apzīmēsim tos ar \(a,\) (AD=DC=DK=a).
Kuba diagonāli apzīmēsim ar \(D\), (DF=D).
 
Tad kuba diagonāli pēc formulas var uzrakstīt sekojoši:
 
D2=a2+a2+a2D2=3a2D=3a2D=a3
Kuba diagonāles formula D=a3.
Ievēro, ja kvadrāta mala ir \(a\), tad diagonāle ir a2.
 
18.svg
 
Interesanti, ja eksistētu \(n\) dimensijas, vai tāda ģeometriska ķermeņa diagonāle būtu an?
Piemērs:
Aprēķini kuba malu, ja kuba diagonāles garums ir \(m\).
Pēc formulas D=a3, kur \(a\) - kuba mala.
Tātad
 
a3=m|:3a=m3