Grūtības pakāpe:
00:17:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Aritmētiskās progresijas pazīšana 1p.
2. Aritmētiskās progresijas uzrakstīšana 4p.
3. Vienādi attālinātie virknes locekļi II 3p.
4. Diferences aprēķināšana ar formulu 3p.
5. Progresijas pielietošana 4p.