9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Regulāra daudzstūra leņķi Regulāra daudzstūra leņķu aprēķināšana.
2. Ievilkti un apvilkti regulāri daudzstūri Formulas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķu summa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķināt daudzstūra leņķu summu, ja zināms malu skaits.
2. Regulāra daudzstūra leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto formulu
3. Regulāra daudzstūra malu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ar spriedumiem nosaka malu skaitu, ja dots virsotnes leņķis
4. Ievilkts un apvilkts regulārs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Regulāra trijstūra laukuma, ievilktas un apvilktas riņķa līnijas rādiusu aprēķināšana
5. Ievilkts un apvilkts kvadrāts 1. izziņas līmenis zema 4p. Kvadrāta diagonāles, R un r aprēķināšana
6. Regulāram sešstūrim apvilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ap regulāru sešstūri apvilktās riņķa līnijas R un laukuma aprēķināšana
7. Regulārā sešstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sešstūrī ievilktā riņķa rādiusa izmantošana malas un laukuma aprēķināšanā (dažādi risinājuma paraugi)
8. Regulārā sešstūrī ievilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis augsta 2p. Sešstūrī ievilktā riņķa rādiusa izmantošana malas un laukuma aprēķināšanā (dažādi risinājuma paraugi)
9. Regulāram daudzstūrim apvilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Malu skaits, sākot no 9. Papildina R aprēķināšanas izteiksmi
10. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Malu skaits, sākot no 9. Papildina r aprēķināšanas izteiksmi