ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Regulāra daudzstūra leņķi Regulāra daudzstūra leņķu aprēķināšana.
2. Ievilkti un apvilkti regulāri daudzstūri Formulas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķu summa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt daudzstūra leņķu summu, ja zināms malu skaits.
2. Regulāra daudzstūra leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto formulu
3. Regulāra daudzstūra malu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ar spriedumiem nosaka malu skaitu, ja dots virsotnes leņķis
4. Ievilkts un apvilkts regulārs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Regulāra trijstūra laukuma, ievilktas un apvilktas riņķa līnijas rādiusu aprēķināšana
5. Ievilkts un apvilkts kvadrāts 1. izziņas līmenis zema 4 p. Kvadrāta diagonāles, R un r aprēķināšana
6. Regulāram sešstūrim apvilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ap regulāru sešstūri apvilktās riņķa līnijas R un laukuma aprēķināšana
7. Regulārā sešstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sešstūrī ievilktā riņķa rādiusa izmantošana malas un laukuma aprēķināšanā (dažādi risinājuma paraugi)
8. Regulārā sešstūrī ievilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Sešstūrī ievilktā riņķa rādiusa izmantošana malas un laukuma aprēķināšanā (dažādi risinājuma paraugi)
9. Regulāram daudzstūrim apvilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Malu skaits, sākot no 9. Papildina R aprēķināšanas izteiksmi
10. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Malu skaits, sākot no 9. Papildina r aprēķināšanas izteiksmi