ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Riņķa līniju var ievilkt un to var apvilkt ap jebkuru trijstūri.
Trijstūrī ievilktas riņķa līnijas centrs ir bisektrišu krustpunkts.
Trijstūrim apvilktas riņķa līnijas centrs ir trijstūra malu vidusperpendikulu krustpunkts.
Formulas
 
Ievilkts vienādmalu trijstūris
geom_reg2.png
Vienādmalu trijstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss
r=13h, kur \(h\) ir trijstūra augstums.
Ja dota trijstūra mala \(a\), tad h=a32
Tātad r=a36 (dots formulu lapā)
 
Apvilktas riņķa līnijas rādiuss
R=23h, kur \(h\) ir trijstūra augstums.
Ja dota trijstūra mala \(a\), tad R=a33
Ievilkts taisnleņķa trijstūris
ievilkts_taisnlenka.png
 
Trijstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss 
 r=SΔp, kur \(p\) - pusperimetrs
 
 
 
Taisnleņķa trijstūrim apvilktas riņķa līnijas rādiuss
R=c2, kur \(c\) - hipotenūza.
Patvaļīgs trijstūris
 
1) Ievilkts šaurleņķa trijstūris
Asset 4trian.svg
 
2) Ievilkts platleņķa trijstūris
Asset 2trian (1).svg
Patvaļīgā trijstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss
 
r=SΔp, kur \(p\) - pusperimetrs
 
 
 
Patvaļīgam trijstūrim apvilktas riņķa līnijas rādiuss
  
R=abc4SΔ
 
R=a2sinαα ir malas \(a\) pretleņķis
 (no sinusu teorēmas)
 
Ievēro, ka jebkuram trijstūrim ievilktas riņķa līnijas rādiusu aprēķina pēc formulas
r=SΔp, kur \(p\) - pusperimetrs.
Asset 1trian (2).svg
 
Matemātikas eksāmena formulu lapā var atrast gandrīz visas šīs formulas.
  
Ievēro, patvaļīga trijstūra \(R\) un \(r\) ir doti laukuma formulās, jāprot izteikt:
SΔ=abc4RR=abc4SΔSΔ=prr=SΔp