Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Kvadrātvienādojums 2p.
2. Kvadrātvienādojums 2p.
3. Kvadrātvienādojums 2p.
4. Kvadrātvienādojums 3p.